Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

 

Dyrektor – Lidia Kiełboń-Bester

Szkolny koordynator – Małgorzata Liszka-Drapała

 

Członkowie:

Nauczyciele - Urszula Gorzkiewicz, Selwana Szołek

Przedstawiciele Uczniów  – uczniowie kl.VI

Przedstawiciel Pracowników Niepedagogicznych – Agata Pasterska

 

Liczba  członków zespołu może być różna i zmieniać się.

 

Zadania Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia wspiera działania szkolnego koordynatora.

Zadania i organizacja pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia:

  • Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
    organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
  • Zespołowe podejmowanie decyzji.
  • Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
  • Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych członków zespołu.
  • Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  • Spotkania otwarte – „każdy mile widziany",
  • Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

W skład Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia powinni wchodzić dobrowolnie zgłaszający się przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym:
- nauczyciele i inni pracownicy szkoły; korzystnie jest, aby wśród członków zespołu był także członek dyrekcji (jeśli w jego skład nie wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, należy ustalić zasady współpracy szkolnego koordynatora i zespołu z dyrektorem szkoły),
- uczniowie (należy przekazać wszystkim uczniom informacje, kto jest ich reprezentantem
w szkolnym zespole),
- pielęgniarka szkolna – jest konsultantem i doradcą medycznym dla zespołu i dyrekcji oraz łącznikiem między szkołą a placówkami ochrony zdrowia na danym terenie,
- rodzice uczniów,
- osoby z samorządu lokalnego lub innej organizacji, które chcą być aktywne.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia powinny tworzyć osoby pracujące, negocjujące
i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Liczba jego członków może być różna i zmieniać się. Ważne jest, aby w zespole tym były osoby aktywne, otwarte na nowości, zaangażowane, twórcze i przyjazne sobie. Wszyscy członkowie szkolnego zespołu powinni dokładnie poznać i zrozumieć koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie


Cechą dobrego, skutecznego zespołu jest koncentracja na wspólnym celu, planowaniu działań dla jego osiągnięcia i ewaluacji wyników, pokonywaniu trudności.
Zespół taki charakteryzuje:

 - wzajemne zaufanie,
- wysoki poziom zgodności członków co do zadań,
- wspólne rozwiązywanie konfliktów,
- umiejętność słuchania,
- umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania.

 

Data dodania: 2019-07-09 00:06:43
Data edycji: 2021-11-17 21:49:49
Ilość wyświetleń: 1212

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej