Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

 

Dyrektor – Lidia Kiełboń-Bester

Szkolny koordynator – Małgorzata Liszka-Drapała

 

Członkowie:

Nauczyciele - Urszula Gorzkiewicz, Selwana Szołek

Przedstawiciele Uczniów  – uczniowie kl.VI

Przedstawiciel Pracowników Niepedagogicznych – Agata Pasterska

 

Liczba  członków zespołu może być różna i zmieniać się.

 

Zadania Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia wspiera działania szkolnego koordynatora.

Zadania i organizacja pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia:

  • Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
    organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
  • Zespołowe podejmowanie decyzji.
  • Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
  • Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych członków zespołu.
  • Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  • Spotkania otwarte – „każdy mile widziany",
  • Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

W skład Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia powinni wchodzić dobrowolnie zgłaszający się przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym:
- nauczyciele i inni pracownicy szkoły; korzystnie jest, aby wśród członków zespołu był także członek dyrekcji (jeśli w jego skład nie wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, należy ustalić zasady współpracy szkolnego koordynatora i zespołu z dyrektorem szkoły),
- uczniowie (należy przekazać wszystkim uczniom informacje, kto jest ich reprezentantem
w szkolnym zespole),
- pielęgniarka szkolna – jest konsultantem i doradcą medycznym dla zespołu i dyrekcji oraz łącznikiem między szkołą a placówkami ochrony zdrowia na danym terenie,
- rodzice uczniów,
- osoby z samorządu lokalnego lub innej organizacji, które chcą być aktywne.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia powinny tworzyć osoby pracujące, negocjujące
i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Liczba jego członków może być różna i zmieniać się. Ważne jest, aby w zespole tym były osoby aktywne, otwarte na nowości, zaangażowane, twórcze i przyjazne sobie. Wszyscy członkowie szkolnego zespołu powinni dokładnie poznać i zrozumieć koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie


Cechą dobrego, skutecznego zespołu jest koncentracja na wspólnym celu, planowaniu działań dla jego osiągnięcia i ewaluacji wyników, pokonywaniu trudności.
Zespół taki charakteryzuje:

 - wzajemne zaufanie,
- wysoki poziom zgodności członków co do zadań,
- wspólne rozwiązywanie konfliktów,
- umiejętność słuchania,
- umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania.

 

Data dodania: 2019-07-09 00:06:43
Data edycji: 2021-11-17 21:49:49
Ilość wyświetleń: 1341

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej