Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 ______Zapraszamy do udziału w ALBERTIADZIE - szczegóły w zakładce Konkursy

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Instytucje

AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA (JAROSŁAW)

 • Comiesięczne spotkania szkolnych koordynatorów  i członków szkolnych zespołów promocji zdrowia – informacyjne, robocze, szkoleniowe
 • Współorganizowanie działań charytatywnych, ogólnopolskich kampanii społecznych, spotkań uczniów ze Szkół Promujących Zdrowie, itd.
 • Wymiana informacji, doświadczeń, wzory dobrych praktyk

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA (PRZEWORSK, JAROSŁAW)

 • Pozyskiwanie ulotek, broszur, plakatów związanych ze zdrowym stylem życia
 • Realizacja programów z edukacji zdrowotnej wynikających z potrzeb szkoły
 • Aktywny udział w przeglądach n/t wiedzy o zdrowiu, festiwalu piosenki o zdrowiu, obchodach Światowego Dnia Zdrowia

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBOWIE

 • Opieka higienistki nad uczniami - fluoryzacja, przeglądy czystości, pogadanki 
  o tematyce zdrowotnej
 • Kompleksowe badania bilansowe
 • Wymiana informacji

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (PRZEWORSK)

 • Udział w warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli i rodziców
 • Wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy
 • Szkolenia Rady Pedagogicznej

URZĄD GMINY (PRZEWORSK)

 • Współpraca z GOPSem - wymiana informacji n/t pomocy rodzinom, działalność szkolnej stołówki, coroczne spotkania mikołajkowe dla uczniów z rodzin o niskim dochodzie
 • Promowanie szkoły w Gazetce Gminnej
 • Zapraszanie przedstawicieli organu prowadzącego na uroczystości szkolne

KOMENDA POLICJI (PRZEWORSK)

 • Prelekcje n/t bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 • Organizacja egzaminu na kartę rowerową
 • Pogadanki profilaktyczne

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. A. MICKIEWICZA (PRZEWORSK)

 • Przekazywanie uczniom ogłoszeń i komunikatów kulturalnych

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA I MIEJSKA (PRZEWORSK)

 • Włączanie się w działania bibliotek               

STOWARZYSZENIE „WIOSNA” (KRAKÓW)

 • Wolontariat nauczycieli w kampanii „Szlachetna Paczka”

STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY MARYJNEJ (PRZEWORSK, STUDZIAN)

 • Pomoc w organizacji imprez dla środowiska
 • Pomoc w organizacji wyjazdów rekreacyjnych
 • Współorganizowanie uroczystości religijnych
Data dodania: 2019-07-10 12:09:22
Data edycji: 2019-07-17 17:35:18
Ilość wyświetleń: 1134

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej