Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

 

 

Zespół Szkół w Studzianie  w 2008 r. otrzymał Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko; zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Szkoła posiada różne osiągnięcia: na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dzieci i młodzież zdobywają nagrody i wyróżnienia m. in. dlatego, że wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna jest otwarta na potrzeby uczniów i dba o to, by uczniowie "chcieli" chodzić do szkoły i by panowała tutaj miła i zdrowa atmosfera. Nauczyciele starają się przekazywać wiedzę nie tylko na lekcjach, ale również organizują koła zainteresowań, różne spotkania, uroczystości, wycieczki, dyskoteki, zabawy. Szkoła cieszy się dobrą opinią i uznaniem wśród lokalnej społeczności, a codzienne przebywanie w niej, stwarza wiele możliwości, by uczyć się łatwiej, milej i przyjemniej.

 

Zespół Szkół w Studzianie, realizując program Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ), kładzie nacisk na dobrą atmosferę i wzajemną współpracę. W szkole działa Szkolny Zespół Promocji Zdrowia składający się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Członkowie tego zespołu odpowiadają za realizację opracowywanego co roku planu pracy wg bieżących potrzeb szkoły, wynikających z diagnozy, oraz za jego wdrażanie, monitorowanie i ewaluację szkolnego programu profilaktyki. Ich obowiązkiem jest także współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia oraz włączanie się w działania sieciowe Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w szczególności współpracę z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia http://jsoipz.cba.pl

 

W promocję zdrowia włączają się wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Szczególny nacisk położony jest na zdrowie kompleksowe - stąd też nasilone są działania likwidujące stres i poczucie przeciążenia pracą/nauką w szkole. Wszelkie kampanie i działania prowadzone są po to, by społeczność szkolna nabyła nawyki prozdrowotne. Są to działania stałe, wynikające przede wszystkim z potrzeb społeczności szkolnej. Dużą uwagę przywiązuje się również do zagospodarowania wolnego czasu uczniów, stąd duża ilość metod i form pracy związanych z projektami. Ponieważ Szkoła znajduje się w małym środowisku wiejskim, sprzyja to realizacji działań prozdrowotnych. Rada Rodziców ściśle współpracuje ze Szkolnym Zespołem Promocji Zdrowa (SzZPZ).

Data dodania: 2019-07-07 13:08:08
Data edycji: 2019-07-17 20:33:27
Ilość wyświetleń: 1206

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej