Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

 

 

Zespół Szkół w Studzianie  w 2008 r. otrzymał Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko; zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Szkoła posiada różne osiągnięcia: na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dzieci i młodzież zdobywają nagrody i wyróżnienia m. in. dlatego, że wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna jest otwarta na potrzeby uczniów i dba o to, by uczniowie "chcieli" chodzić do szkoły i by panowała tutaj miła i zdrowa atmosfera. Nauczyciele starają się przekazywać wiedzę nie tylko na lekcjach, ale również organizują koła zainteresowań, różne spotkania, uroczystości, wycieczki, dyskoteki, zabawy. Szkoła cieszy się dobrą opinią i uznaniem wśród lokalnej społeczności, a codzienne przebywanie w niej, stwarza wiele możliwości, by uczyć się łatwiej, milej i przyjemniej.

 

Zespół Szkół w Studzianie, realizując program Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ), kładzie nacisk na dobrą atmosferę i wzajemną współpracę. W szkole działa Szkolny Zespół Promocji Zdrowia składający się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Członkowie tego zespołu odpowiadają za realizację opracowywanego co roku planu pracy wg bieżących potrzeb szkoły, wynikających z diagnozy, oraz za jego wdrażanie, monitorowanie i ewaluację szkolnego programu profilaktyki. Ich obowiązkiem jest także współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia oraz włączanie się w działania sieciowe Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w szczególności współpracę z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia http://jsoipz.cba.pl

 

W promocję zdrowia włączają się wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Szczególny nacisk położony jest na zdrowie kompleksowe - stąd też nasilone są działania likwidujące stres i poczucie przeciążenia pracą/nauką w szkole. Wszelkie kampanie i działania prowadzone są po to, by społeczność szkolna nabyła nawyki prozdrowotne. Są to działania stałe, wynikające przede wszystkim z potrzeb społeczności szkolnej. Dużą uwagę przywiązuje się również do zagospodarowania wolnego czasu uczniów, stąd duża ilość metod i form pracy związanych z projektami. Ponieważ Szkoła znajduje się w małym środowisku wiejskim, sprzyja to realizacji działań prozdrowotnych. Rada Rodziców ściśle współpracuje ze Szkolnym Zespołem Promocji Zdrowa (SzZPZ).

Data dodania: 2019-07-07 13:08:08
Data edycji: 2019-07-17 20:33:27
Ilość wyświetleń: 1338

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej