Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nasza miejscowość

NASZA MAŁA OJCZYZNA

STUDZIAN to wieś leżąca w województwie podkarpackim, w gminie Przeworsk. 
Ziemia przeworska, do której należy nasza miejscowość, leży na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Przez wieś przepływa mała rzeczka Nowosiółka, która jest dopływem Mleczki. Zabudowania ciągną się wzdłuż asfaltowej drogi Przeworsk-Gać. 
Sama nazwa Studzian prawdopodobnie pochodzi z czeskiego języka, gdzie "studenost" oznacza coś mokrego, chłodnego, miejsce nasiąknięte wilgocią. 
Pierwsza pisana informacja o Studzianie pochodzi z roku 1394. Z zapisów historyków wynika, że w XVI wieku było to jeszcze ubogie sioło, które rozwijało się - powiększała się liczba mieszkańców i ich dobrobyt. 
Losy wioski ściśle wiążą się z historią Polski. Przetaczały się tędy najazdy tatarskie, wojny i napady książąt halickich. Nie omijały wioski też wielkie epidemie. W 1864 roku została założona szkoła powszechna. 
W czasie I i II wojny światowej nie brakowało bohaterów frontowych, a także walczącego podziemia. 
W latach powojennych wieś rozwijała się prężnie. Życie społeczne było ożywione i pełne inicjatyw. Powstało wiele budynków użyteczności publicznej, tj. szkoła, remiza strażacka, Kaplica (obecnie pod wezwaniem Św. Brata Alberta), stadion sportowy. 
Studzian zamieszkiwany jest przez około 1500 osób (ponad 400 gospodarstw), zajmuje powierzchnię 598 ha, a funkcję sołtysa wsi od 2007 roku pełni Pan Antoni Żyła. 

 

Historia naszej Kaplicy
Na początku XVI wieku powstała przydrożna kapliczka, po prawej stronie drogi wiodącej z Przeworska. Została wzniesiona przez klasztor przeworski OO. Bożogrobców, jako wypełnienie ostatniej woli, zawartej w testamencie ówczesnego dziedzica przeworskiego - Jaśka z Melsztyna, wojewody sandomierskiego i wielkorządcy ziem ruskich. W roku 1394 testor postanowił wybudować kaplicę w Studzianie, w której w każdą niedzielę będą odprawiane Msze Święte dla ludności, szczególnie dla "słabowitych". To postanowienie testamentu zostało wypełnione tylko częściowo, ponieważ kapliczka stanęła i stoi do dziś, ale nie są odprawiane tam Msze Św. 
W roku 1974 Ordynariusz przemyski ks. Biskup Ignacy Tokarczuk ustanowił w naszej miejscowości Punkt Katechetyczny dla wsi Studzian i Dębów. Wkrótce w tym odnowionym miejscu powstała kaplica, w której odprawiano Msze Św. w niedziele i święta. 
Warunki do przeżywania Eucharystii były trudne. Powstał pomysł wzniesienia nowej kaplicy na miejscu starej drewnianej szkoły. Budowa trwała od 1983 do 1985 roku. 8 grudnia 1985 roku miało miejsce wielkie wydarzenie dla społeczności Studziana, tj. poświęcenie Domu Bożego. Uroczystości trwały 3 dni. Konsekracja świątyni odbyła się w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w obecności ks. Biskupa przemyskiego, dziekana ks. Adama Ablewicza, wielu zaproszonych gości i licznie zgromadzonych wiernych. W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na historyczny moment dla społeczności Studziana: "(...) od tej pory z murów świątyni pod wezwaniem Błogosławionego Brata Alberta promieniować będzie żywa wiara i chrześcijańska cnota". 
Obraz Patrona Kaplicy namalował ks. Józef Gryziec, proboszcz parafii Łopuszka Wielka. W głównej nawie ołtarza znajduje się Krzyż i Tabernakulum ozdobione złotymi gronami winogron. Wewnątrz Świątyni jest dużo światła i lekkości. Atmosfera sprzyja modlitwie i skupieniu. Dzięki społecznemu zaangażowaniu mamy dziś piękną Świątynię, o którą dbają wszyscy mieszkańcy wsi. 
Od 1994 roku odbywają się tutaj uroczystości I Komunii Świętej. 
17 czerwca 2002 roku nasza szkoła przyjęła imię Św. Brata Alberta i równocześnie każdego roku w tym dniu obchodzimy Święto Szkoły. Niech cnoty Patrona - franciszkańskie ubóstwo oraz chrześcijańska miłość bliźniego, przyświecają w pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli oraz postawie uczniów Naszej szkoły.

 

Remiza

W latach 80-tych XX w. oddano do użytku Remizę OSP, wybudowaną przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców Studziana, a głównie członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś mieści się tu również Wiejski Dom Kultury oraz Biblioteka Wiejska.

 

Stadion sportowy

Stadion piłkarski w Studzianie powstał z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Pana Stanisława Figieli. Pomysł na zbudowanie stadionu zrodził się na początku jego kadencji w 1990 roku. Realizacja tego pomysłu nie była możliwa od zaraz, ponieważ nie było miejsca na wybudowanie stadionu. Sołtys rozważał możliwość budowy stadionu na łąkach koło Remizy. Chciał, żeby powstał kompleks kulturalno-sportowy w jednym miejscu.
Udało się zrealizować ten pomysł, ale trwało to dość długo. Po licznych negocjacjach wykupiono ziemie od Panów: Żygadło, Kiełb, Szajner i Szewczyk. Przez łąki te przebiegał rów melioracyjny. Trzeba było zmieniać jego bieg. W tym celu między innymi zakupiono działkę od Pana Mariana Markowicza przy drodze "Skotnik" i z tego miejsca zwożono ziemię na zasypanie rowu. W 2001 roku powstał stadion o wymiarach 57 × 108 m. Pan Józef Szewczyk był sponsorem bramek, które zabetonował sołtys wraz z młodzieżą ze Studziana. 
Pan Figiela ogłosił również konkurs na nazwę klubu sportowego. Propozycji było wiele. W Zespole Szkół w Studzianie odbyło się głosowanie wśród uczniów. Większością głosów została wybrana nazwa "Sokół". Były też inne propozycje, np. "Czerwone Diabły". 
Na początku działalności Klubu kierownikiem został sołtys - Pan Stanisław Figiela, trenerem - Pan Marek Mirek, prezesem Pan Tadeusz Superson, a pierwszym trenerem seniorów Pan Zygmunt Krzych z Kańczugi. Trenerem juniorów - 2 lata później - został Pan Brud, którego sponsorował Pan Roman Kałamarz (obecny Wójt Gminy Jarosław). Pan Roman Kałamarz zakupił też stroje sportowe dla juniorów i "trampkarzy". Pierwszymi trenerami "trampkarzy" byli panowie: Sławomir Podolak i Grzegorz Rut. Funkcję sanitariuszki pełniła wówczas pani Sylwia Bar. Pierwszy mecz sparingowy został rozegrany z klubem z Grzęski. 
Najbardziej zasłużonymi osobami przy budowie stadionu byli: Stanisław Figiela, Jan Jarosz, Roman Kałamarz, Marek Kowal, Marian Kowal, Roman Kruk, Jerzy Krupa, Tadeusz Kukla, Tadeusz Kijanka, Józef Markowski, Tadeusz Pieniążek, Stanisław Superson, Tadeusz Superson, Józef Szewczyk. Oprócz wyżej wymienionych jeszcze wiele innych osób pomagało w różny sposób. Panowie: Władysław Uberman i Tadeusz Półtorak siali ręcznie trawę na stadionie, a Pan Andrzej Bar przywoził z Oleszyc tuje do obsadzenia stadionu. 
Budowę stadionu od samego początku bardzo wspierał Pan Wójt Ryszard Porębny. W dużej części stadion powstał z funduszy Rady Wsi (za wynajem Remizy), a resztę otrzymano od Gminy Przeworsk. Pan Wójt zakupił dla naszego Klubu samobieżny ciągnik (kosiarkę). Klub nie posiadał szatni, więc przez dwa lata do tego celu służył nowy dom sołtysa. W 2008 roku prace nad budową szatni zostały zakończone, a w 2010 roku wykonano także oświetlenie stadionu. Dzięki temu, że w Naszej miejscowości był stadion sportowy, młodzież i starsi mogli z niego korzystać do woli i rozwijać swoje zainteresowania sportowe.

Opracowano na podstawie wywiadu Gabrieli Rut z Panem Stanisławem Figielą (sołtysem wsi Studzian w latach 1990-2006)

Obecnie na miejscu wspomnianego stadionu wybudowano Orlik, który oddano do użytku w 2012 roku.
Data dodania: 2019-07-06 21:23:17
Data edycji: 2019-07-17 20:54:04
Ilość wyświetleń: 1910

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej