Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Innowacje 2018-2019

I. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Kodujące przedszkolaki" 
2. Obszar obejmujący innowację: wychowanie przedszkolne 
3. Czas trwania innowacji: luty - maj 2019 r. 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: oddział dzieci 3-5 lat

II. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Baśnie, bajki i bajeczki - uczą nas życia" 
2. Obszar obejmujący innowację: wychowanie przedszkolne 
3. Czas trwania innowacji: 1 października 2018 r. - 15 czerwca 2019 r. 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: oddział dzieci 3-5 lat 

III. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Zdrowo żyję zdrowo jem, mam siłę na cały dzień" 
2. Obszar obejmujący innowację: edukacja wczesnoszkolna 
3. Czas trwania innowacji: rok szkolny 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: klasa I 

CELE OGÓLNE: 
1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
3. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów. 
4. Zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania. 
5. Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (biblioteki szkolnej, telewizji, komputerów, prasy itp.) zdjęcia 

IV. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Nasze przyszłe zawody i pasje w wierszach i opowiadaniach" 
2. Obszar obejmujący innowację: edukacja wczesnoszkolna 
3. Czas trwania innowacji: I półrocze roku szkolnego roku szkolnego 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: klasa III 

Biorąc pod uwagę współczesny rynek pracy, wielość i różnorodność zawodów, w jakich pracują dzisiaj ludzie, oczywistym jest, że wiedza w tym zakresie oraz świadomość własnych możliwości a także predyspozycji, rozwój prozawodowy, powinny stanowić ważny element procesu edukacyjnego w różnych fazach kształcenia. Początkowo w pierwszych latach życia, dziecko chce najczęściej pracować w takim zawodzie, który wykonują osoby dla niego ważne, mające autorytet, z którymi się identyfikuje. Są to najczęściej marzenia dziecięce o przyszłym zawodzie, często związane z nierealistycznymi wyobrażeniami. Znacznie poważniejsze myślenie o przyszłej drodze zawodowej ma miejsce w okresie edukacji wczesnoszkolnej, gdy uczeń zaczyna mieć swoje zainteresowania lub pasje, ujawnia swoje zdolności. Ponadto wzrasta motywacja do zastanowienia się nad swoją pracą zawodową w przyszłości. Często uczniowskie zainteresowania i pasje, wpływające na przyszłe wybory zawodowe są uzależnione od fascynacji innymi ludźmi i tym, czym oni się zajmują. Zauważono również, że w dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu oraz jednym z wielu środków umożliwiających kontakt z kulturą. Dzieci chętniej korzystają z komputera czy telewizji. Tymczasem uczeń w pierwszych latach edukacji powinien być objęty szczególną opieką, ponieważ jest to okres pierwszych nawyków czytelniczych, a także największej podatności na odbiór literatury dziecięcej, jak również fascynacji różnymi postaciami literackimi związanymi z zawodami, pracą rodziców, znajomych. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, nasza innowacja polega na połączeniu czytelnictwa z treściami doradztwa zawodowego. Głównym jej celem jest układanie przez dzieci opowiadań, wierszy i rymowanek związanych z przyszłymi zawodami, ich talentami i pasjami. W ramach programu zajęć przewidziane są lekcje biblioteczne i warsztaty, wykonanie gazetki tematycznej. Następnym założeniem innowacji pedagogicznej jest rozwijanie kontaktu dzieci z ludźmi pracującymi w różnych zawodach, zdobycie o nich wielu nowych wiadomości, w taki sposób, by kontakt ten był dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię. Zajęcia opierają się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój pasji, zainteresowań czytelniczych związanych z przyszłym wyborem zawodu oraz rozbudzaniu szacunku dla osób pracujących na różnych stanowiskach. Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na dobrych, mądrych i rozsądnych ludzi, odnajdujących pasję, radość i szczęście w wykonywanym przez siebie w przyszłości zawodzie. zdjęcia 


V. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Historyczne wędrówki Ozobotów" 
2. Obszar obejmujący innowację: historia - wybrane zajęcia edukacyjne
3. Czas trwania innowacji: roku szkolny 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: klasa IV 

VI. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Śladami Władysława Jagiełły po Podkarpaciu" 
2. Obszar obejmujący innowację: zajęcia pozalekcyjne - kółko plastyczno-historyczne 
3. Czas trwania innowacji: październik 2018 - maj 2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: chętni uczniowie klas IV i V 

VII. innowacja
1. Tytuł innowacji: "Między zabawą a nauką przez działania do wiedzy" 
2. Obszar obejmujący innowację: przedmioty przyrodnicze 
3. Czas trwania innowacji: I półrocze roku szkolnego 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: klasa III Gim. i chętni uczniowie 

VIII. innowacja 
1. Tytuł innowacji: Szkolne kółko szachowe "Szachy są miarą intelektu" 
2. Obszar obejmujący innowację: zajęcia pozalekcyjne 
3. Czas trwania innowacji: rok szkolny 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: klasy III-VIII i III Gim. 

Zajęcia "Szkolnego Kółka Szachowego" polegają na nauce gry w szachy (w oparciu o tzw. "metodę analityczną" opracowaną przez AlgierdaTarachowicza) oraz na doskonaleniu gry w szachy (stosowanie zasad "fair play" podczas gry; pomaganie innym początkującym szachistom w opanowaniu zasad gry; pełne skoncentrowanie się podczas gry; analizowanie popełnionych błędów i ich korygowanie). Krótki opis "metody analitycznej": metoda klasyczna od razu kieruje uwagę na figurę króla. Metoda analityczna natomiast kładzie nacisk na tworzenie układów, zdobywanie przestrzeni, stopniowe przyswojenie zasad walki totalnej itd. Tym samym od samego początku stwarza możliwość poznawania elementów strategii. W praktyce metoda analityczna daje każdemu dziecku szansę nauczenia się gry w szachy. Odrzuca mity i w rezultacie widać, że wszystkie dzieci są genialne. Nauczyciel ma lepszą możliwość nauczenia przedmiotu i wcale nie musi być mistrzem szachowym, może nawet w ogóle nie grać w szachy. zdjęcia 

IX. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Z PIT-em za pan brat" 
2. Obszar obejmujący innowację : lekcje matematyki 
3. Czas trwania innowacji: cały rok szkolny 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: uczniowie klasy VIII i III Gim. 

X. innowacja 
1. Tytuł innowacji: Kółko matematyczne "Matematyczny Czar Par" 
2. Obszar obejmujący innowację : dodatkowe zajęcia 
3. Czas trwania innowacji: I półrocze roku szkolnego 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: uczniowie klasy IV i V SP 

Podczas dodatkowych zajęć kółka matematycznego "Matematyczny Czar Par" chętni uczniowie klas IV i V SP poznają i nabierają biegłości w rozwiązywaniu krzyżówek matematycznych, układaniu różnorodnych figur z tangramu, rozwiązywaniu sudoku, rozwiązywaniu zadań tekstowych i układaniu przestrzennych i płaskich tzw. "wesołych sześcianów". Docelowo uczniowie będą pracować parami na czas z uwzględnieniem doboru odpowiedniej strategii - najlepsze pary uczniów wezmą udział i będą reprezentować naszą szkołę w VIII Gminnym Konkursie "Matematyczny Czar Par" dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych Gminy Przeworsk w Studzianie, dnia 4 lutego 2019 roku. zdjęcia 

XI. innowacja 
1. Tytuł innowacji: "Dziennikarze przyszłości" 
2. Obszar obejmujący innowację : dodatkowe zajęcia 
3. Czas trwania innowacji: rok szkolny 2018/2019 
4. Oddziały, w których innowacja będzie realizowana: uczniowie klasy V i VI SP 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019r. klasy V i VI biorą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym SuperKoderzy Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania projektu dzieci uczą się podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii na dodatkowych lekcjach języka polskiego. Dzięki temu rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Poznanie języków programowania jest etapem początkowym projektu. W dalszej jego części uczniowie z programistów zamieniają się w nowoczesnych dziennikarzy. Tworzą interaktywne reportaże: zbierają materiał dźwiękowy, montują go i programują animacje za pomocą programu Scratch. Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej z elementami dykcji, emisji głosu i autoprezentacji. Mamy nadzieję, że w młodych programistach - dziennikarzach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Lekcje pokazują, że praca z komputerem to nie tylko dobra zabawa, ale zajęcie wspierające ich rozwój, gdyż zaawansowana cyfrowa technologia otacza nas wszędzie. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom młodzież odkryje w sobie pasje i zwiąże z nimi karierę zawodową. zdjęcia

Data dodania: 2019-09-23 20:47:41
Data edycji: 2019-09-23 20:50:03
Ilość wyświetleń: 1284

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej