Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 ______Zapraszamy do udziału w ALBERTIADZIE - szczegóły w zakładce Konkursy

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Gminne konkursy literackie

Gminne konkursy literackie

,,Moje marzenia”  ,,Warto pomagać i się dzielić” - Gminne konkursy literackie

         Maj to miesiąc, na który przypada ,,Tydzień Bibliotek”.
W związku z tym nasza szkoła we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu zorganizowała Gminne Konkursy Literackie, nad którymi  Honorowy Patronat objął Pan Daniel Krawiec - Wójt Gminy Przeworsk.

      Miały one  na celu: odkrywanie talentów literackich uczniów, popularyzowanie twórczości literackiej, uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego, motywowanie do rozwijania zdolności artystycznych.  Ponadto  umożliwiły dzieciom i młodzieży  prezentowanie własnej twórczości, rozwijały zainteresowania i indywidualne zdolności twórcze uczestników.
      ,,Moje marzenia” to motyw przewodni komiksu, który skierowany był do uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej.  Z kolei siódmo i ósmoklasiści mieli możliwość  wykazania się talentem literackim, redagując kartkę z pamiętnika ,,Warto pomagać”.  Przedsięwzięcia cieszyły się dużą popularnością wśród  uczniów szkół z terenu Gminy Przeworsk.

Komisja konkursu plastycznego "Moje marzenia" w składzie:

  1. Henryk Cebula – nauczycie – Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu
  2. Agnieszka Bernacka – nauczyciel– Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku
  3. Gertruda Kmiecik –nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku
     po zapoznaniu się z  pracami przyznała nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Kornelia Ryznar, kl. 4 – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie

II miejsce: Zuzanna Zamorska, kl. 6b  – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka  z Asyżu w Rozborzu

III miejsce: Joanna Zając, kl.5 – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie

wyróżnieniaKatarzyna Bukowska, kl. 6  – Szkoła Podstawowa w Świętoniowej

Magdalena Jadam, kl. 6 – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu.

 

Komisja konkursu literackiego ,,Warto pomagać i się dzielić” w składzie:

1. Alicja Domka – nauczyciel polonista –  Liceum Ogólnokształcące  im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

2. Joanna Szular – nauczyciel polonista – Szkoła Podstawowa im Józefa Piłsudzkiego nr 3 w Przeworsku

3. Katarzyna Rudnicka  – nauczyciel bibliotekarz –  kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
    im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku przyznała:

I miejsce: Wiktoria Lasek, kl. 8 – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu

II miejsce: Monika Dyrkacz, kl. 7  – Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Studzianie

III miejsce: Justyna Płoskoń, kl. 7 – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Ujeznej

wyróżnienia
- Julia Sykała, kl. 7  – Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta  w Studzianie

- Urszula Polek, kl. 7 – Szkoła Podstawowa im. W. Kojdra w Grzęsce

- Magdalena Wojciechowska, kl. 8 – Szkoła Podstawowa im. Św. J. Kantego w Nowosielcach
- Agata Zamorska, kl. 8 b - Szkoła Podstawowa im. W. Kojdra w Grzęsce

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

 

Realizacja naszego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zaangażowania Ludzi Wielkiego Serca. Wyrażamy wdzięczność za pomoc, poświęcony czas i owocną współpracę:  

 - Sz. P. Danielowi Krawcowi – Wójtowi Gminy Przeworsk

 -  Sz.P. Zbigniewowi Hamielcowi  - wicedyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu

 - Sz. P. Małgorzacie Chura – Kani – doradcy metodycznemu  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu

 - Sz.P. Katarzynie Rudnickiej – kierownikowi  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  im. J. Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku

 - Sz.P. Gertrudzie Kmiecik – pracownikowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  im. J. Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku

 - Zarządowi Hurtowni i Księgarni Taniej Książki ,,Tuliszków”

 - Sz.P. Alicji Domce  - nauczycielowi   Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

 - Sz.P. Joannie Szular – nauczycielowi  Szkoły Podstawowej im Józefa Piłsudzkiego nr 3 w Przeworsku

 - Sz. P. Henrykowi Cebuli – nauczycielowi Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu

 - Sz. P. Agnieszce Bernackiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku

  - Nauczycielom i Opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież do konkursów

Dziękując za życzliwość i zaangażowanie, życzymy  dalszych sukcesów w realizacji życiowych zamierzeń.

 

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 09 czerwca 2021r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami.

Data dodania: 2021-06-06 22:10:55
Data edycji: 2021-06-06 22:12:01
Ilość wyświetleń: 334

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej