x

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka składamy Wam serdeczne życzenia, uśmiechu i radości na każdy dzień, pogody w sercu, spełnienia wszystkich marzeń oraz wytrwałości w rozwijaniu swoich pasji i talentów.

Dyrektor i Nauczyciele
SP w Studzianie

 

 

Szanowni Rodzice,
od 25 maja 2020 r. w naszej szkole istnieje możliwość udziału uczniów
klas I – III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i udzielania konsultacji uczniom klasy ósmej.

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej obejmować będą przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Klasa będzie podzielona na grupy, zgodnie z zalecanymi procedurami, w pełnym reżimie sanitarnym.
Harmonogram konsultacji znajduje się w zakładce dla klasy VIII.
Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca istnieje możliwość udziału
w konsultacjach wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

Udział uczniów w organizowanych zajęciach i konsultacjach jest dobrowolny
i możliwy po zapoznaniu się rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa i wyrażeniu pisemnej zgody.

Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID – 19 oraz niezbędne dokumenty umieszczone są na stronie internetowej szkoły
w zakładce Rodzic.

Informacja dla uczniów
Szkoły Podstawowej
im. Św. Brata Alberta w Studzianie

Uczniu:
- Otrzymujesz możliwość udziału w zajęciach rewalidacyjnych i konsultacjach indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły. Zapoznaj się z ich harmonogramem przedstawionym Ci przez wychowawcę.

- Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

- Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

- W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
- W przestrzeni wspólnej szkoły przebywaj w maseczce, po zajęciu wyznaczonego miejsca możesz zdjąć osłonę ust i nosa.
Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

- Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły – wieszaj ubrania i odkładaj obuwie na wyznaczone miejsca. Obuwie zastępcze zabierz do domu.

- Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

- Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans (minimum 2 metrów) przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. Podczas zajęć zajmuj miejsca wskazane przez nauczyciela.

- Jeżeli chcesz skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej musisz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
Czytaj więcej

Sprawdź szybko

Fotogaleria
Pożegnanie absolwentów
zobacz
Plan lekcji
Sprawdź rozkład zajęć
zobacz
Szkoła Promująca Zdrowie
zobacz
Oddziały przedszkolne
zobacz

Kalendarz

Konkursy

Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji

"Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button