Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów


W Naszej szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe, które rozwijają zainteresowania uczniów, przygotowują do konkursów, pomagają przezwyciężać trudności w nauce. Oprócz tego na zajęciach tych uczniowie przygotowują się do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Ponadto zajęcia dodatkowe z języków obcych pozwalają lepiej poznać kulturę innych krajów.
Oferujemy:
- terapię pedagogiczną,
- terapię logopedyczną,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III SP,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów klas I-III SP,
- kółko z języka angielskiego,
- kółko z języka niemieckiego,
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
- zajęcia wyrównawcze z historii,
- zajęcia wyrównawcze z fizyki,
- zajęcia wyrównawcze z geografii,
- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
- kółko ortograficzne,
- kółko plastyczne,
- kółko przyrodnicze,
- kółko biologiczne,
- kółko chemiczne,
- kółko matematyczne,
- kółko informatyczne,
- zajęcia artystyczne,
- kółko biblijno-liturgiczne,
- szkolny klub sportowy (SKS).


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/19