OFERTA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA

W skład naszej szkoły wchodzą:
Oddziały przedszkolne (oddział 6-latków, oddział 5-4-latków),
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta,
Oddziały gimnazjalne.

DRODZY RODZICE!

Rozumiemy, jak ważną decyzją jest wybór odpowiedniej szkoły dla Waszego dziecka. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną i wychowawczą.

PROPONUJEMY:
- wysoką jakość kształcenia w klasopracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
- naukę w systemie jednozmianowym w małych zespołach klasowych,
- naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego,
- rozwijanie zainteresowań uczniów w kołach przedmiotowych, na zajęciach pozalekcyjnych i w sekcjach sportowych,
- systematyczną pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
- fachowe wsparcie specjalistów: pedagoga, logopedy, terapeuty i psychologa,
- spotkania z ludźmi z pasją,
- wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii i na basen,
- lekcje muzealne i biblioteczne,
- udział w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych,
- pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjanej.

ZAPEWNIAMY:
- opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej,
- smaczne i zdrowe obiady w stołówce,
- opiekę higienistki szkolnej.

GWARANTUJEMY:
- naukę w przyjaznej atmosferze,
- rzetelne przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.