Witamy
na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej
im. Św. Brata Alberta
w StudzianieMisja szkoły:

,,Wychować człowieka, który czynem,
sercem i całym życiem
potrafi wykazać miłość do ojczyzny,
uczciwość, dbałość o siebie
i solidarność z drugim człowiekiem."