SAMORZĄD UCZNIOWSKI
tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Studzianie

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Krystyna Mielech - Brodowicz


Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Oliwia Przybylska kl. VIII
Wiceprzewodniczący – Wiktoria Żołyniak kl. VIII SP
Skarbnik – Miłosz Balawender kl. VIII
Sekretarz – Gabriela Zubek kl. VII SP


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w StudzianieSzkolne Koło Caritas im. Św. Brata Alberta

Od 18. 10. 2011r. w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie działa Szkolne Koło Caritas im. Św. Brata Alberta.
Opiekunami organizacji są: ks. Jakub Sieniawski i Pani Monika Balawender.


Zarząd SKC w roku szkolnym 2018/2019:
- przewodniczący: Martyna Szlachta;
-z-ca przewodniczącego: Oliwia Przybylska;
-sekretarz: Małgorzata Podolak;

O wszystkich akcjach SKC i podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco.